dissabte, 17 de gener del 2015

Manifstació recolza tancament #Hemodinamica24h

Manifstació recolza tancament #Hemodinamica24h

Parlament de Concha de Tera (CGT Joan XXIII) #Hemodinamica24h

Parlament de Concha de Tera (CGT Joan XXIII) #Hemodinamica24h

Parlament de Concha de Tera (CGT Joan XXIII) #Hemodinamica24h

Tarragona per obertura unitat hemodinàmi a

Tarragona per obertura unitat hemodinàmi a

Tarragona per obertura unitat hemodinàmi a

Tarragona per obertura unitat hemodinàmi a